dialäsen

Ny föreläsare på Dialäsens Chefsdagar!

Myndigheten Vårdanalys har utrett hur regeringen och myndigheter kan arbeta för att stärka ledarskapet i hälsa- och sjukvården. Utredare Isabelle Carnlöf kommer till Dialäsens Chefsdagar…


Andra njurbytet inom STEP-programmet utfört

Under oktober månad deltog Akademiska sjukhuset i det andra njurbytet där tre oförenliga par bytt njurar med varandra simultant och där njurarna skickats mellan sjukhusen…


Världsdiabetesdagen blir diabetesmånad!

Imorgon den 14 november infaller Världsdiabetesdagen. I Stockholm tar man ett steg längre. Nu införs diabetesmånaden. Inför årets Världsdiabetesdag den 14 november vill Storstockholms Diabetesförening,…


Välbesökt höstmöte med internationellt besök

Svensk Transplantationsförening höll höstmöte i Göteborg den 7–8 november 2019. Med ett välorganiserat och varierat program gavs intressanta föreläsningar för alla transplantationsintresserade. En av höjdpunkterna…


Idag startar Donationsveckan!

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation.  Över…