Välbesökt höstmöte med internationellt besök

Svensk Transplantationsförening höll höstmöte i Göteborg den 7–8 november 2019. Med ett välorganiserat och varierat program gavs intressanta föreläsningar för alla transplantationsintresserade. En av höjdpunkterna var en spännande föreläsning med Professor Sir Robert Lechler.

I år ägde mötet rum på Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Mötet inleddes med ett program som vände sig till omvårdnadspersonal engagerade i transplantationspatienter. Därefter fortsatte mötet för läkare och vårdpersonal.

Pia Löwhagen-Hende´n och Bengt Gustafsson.

Pia Löwhagen-Hende´n, regional donationsansvarig läkare, berättade om den nya donationsutredningen och dess utmaningar. Utredningen utgör ett komplement till föregående utredning och har som huvudfokus att klarlägga vilka medicinska åtgärder som ska vara tillåtna att utföras på en icke avliden patient som genomgår organbevarande behandling. I den nya utredningen finns också en rad nya förslag. Ett förslag är att vid okänd donationsvilja ta bort att den närståendes vetorätt. Ett annat förslag är en ny regel vid beslutsoförmåga. Att donation ej kan genomföras om patienten är funktionsnedsatt och ej kan förstå innebörden av donation.

-I Sverige tror jag att vi har samsyn. Jag tror att vi kan få fler donatorer med dessa föreslagna lagändringar. Det blir tydligare, sade Pia Löwhagen-Hende´n.

Internationell föreläsning

En av höstmötets höjdpunkter var det internationella besöket av Professor Sir Robert Lechler. Han är ordförande för Academy of Medical Sciences och vice rektor vid King’s College i London. Han kom till Göteborg och gav en spännande State of the art föreläsning om ”Tolerans vid organdonation”. Robert Lechlers forskningsintressen handlar om transplantationstolerans och det centrala syftet med hans forskning är att övertyga immunförsvaret att ”tolerera” det främmande organet samtidigt som man behåller sin fulla förmåga att bekämpa infektioner och cancer. Mer om Robert Lechlers forskning kommer publiceras i nästa nummer av Dialäsen.

På agendan fanns dessutom ämnen som ”Vårdplaner och digitala vårdmötet”,”Levertransplantation vid sekundär malignitet”, och ”Korsvis donation” och ”Autolog ö-cellstransplantation vid pancreascancer.”

Nöjd med bredden

Mötesansvarige docent Bengt Gustafsson från Transplantationscentrum var nöjd med programmet.

Docent Bengt Gustafsson från Transplantationscentrum var nöjd med mötet.

– Jag är jättenöjd med utbudet. Vi har försökt skapa ett brett program och hoppas att besökarna hittat nya erfarenheter och lärdomar att ta med sig. Vi har fått många fler besökare än väntat och jag är särskilt nöjd med att lyckas ha fått hit Professor Robert Lechler, sade Bengt Gustafsson.

I vimlet hittade vi också Njurförbundets ordförande Håkan Hedman och ett flertal representanter för industrin.

Håkan Hedman från Njurförbundet var på plats.
Carl Sällberg, Unimedic Pharma Christopher Ungerer,Biotest kom till Göteborg.
Niklas Sundenius och Pia Carl från TEVA var nyfikna på mötet.
Anna Iresand, representerade astellas.

Stephanie Björknesjö, Andrea Brännström, Eisai, var på plats.

Av Ulrika Efthamre Foto: Ulrika Efthamre

.