Annonsera

Dialäsen utkommer sex gånger per år. Som medlem i Sveriges Tidskrifter är upplagan TS-kontrollerad och uppgår till 2 900 exemplar. Cirkulationsvärdet är högt. Dialäsen når läkare, sjuksköterskor, dietister, farmaceuter, kuratorer, sjukgymnaster och medicin-
tekniker inom njursjukvård och transplantation. Därtill de svenska universitetsbiblioteken, vård-
skolorna samt hälsohögskolorna. Som annonsör är du även med i Dialäsens PDF-tidning som enkelt kan läsas i mobilen.

Tidningen Dialäsen har under sina tjugotre år blivit en omtyckt tidning bland personal verksamma inom njursjukvård och transplantation i Norden. Den läses av alla yrkeskategorier inom branschen och är ett betydande forum för erfarenhetsutbyten. Dialäsen sänds till transplantations- och njurmedicinska kliniker i Norden. Om ni vill nå era kunder direkt med information om era produkter är det här ni skall annonsera.

TS-kontrollerad upplaga: 2 900 exemplar, 2015.
Antal utgåvor per år: 6
Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, dietister, farmaceuter, kuratorer, sjukgymnaster och medicintekniker inom njursjukvård och transplantation samt läkar- och sjuksköterskestuderande.

Annonsbokning och info:

Anders Jeansson

anders.jeansson@mediakraft.se

Tel: 0709-76 96 30

Utgivningsplan 2020

NummerUtgivningsveckaMaterialdag
Nummer 1Vecka 931 januari
Nummer 2Vecka 1613 mars
Nummer 3Vecka 2313 maj
Nummer 4Vecka 3412 juni
Nummer 5Vecka 4321 sept
Nummer 6Vecka 5013 november

Mediakraft reserverar sig för eventuella ändringar.
Materialadress: www.mediakraft.se/adupload

Prislista 2020

FormatSatsytaUtfallandePris
Helsida183x237215x28023 500 kr
Baksida183x23750 000 kr
Mittuppslag430x28035 000 kr
Halvsida stående88x23715 000 kr
Halvsida liggande183x115215x13715 000 kr
Kvartssida stående88x11510 500 kr
Kvartssida liggande183x5610 500 kr

+5 mm på utfallande format. Obs! Baksidan: 30 mm från ovankanten och ner lämnas fritt för adressfält.
För bilaga kontakta anders@mediakraft.se för prisuppgift.
För begärd placering tillkommer 20%. Moms tillkommer på priset.