Läkemedel mot hyperkalemi hjälper även vid hypertoni

Läkemedel mot hyperkalemi kan hjälpa njurpatienter att bibehålla behandling mot hypertoni. Det visar en ny studie.

Tidskriften The Lancet har publicerat resultaten av en studie som presenterades i maj vid National Kidney Foundations vårkliniska möten 2019 och som kan ge hopp för vissa patienter med avancerad kronisk njursjukdom (CKD) vars hypertoni är svår att behandla.

Det är utmanande för många patienter att stanna på spironolaktonterapi, vilket är en typ av diuretikum, eftersom det kan öka risken för hyperkalemi. Om den inte behandlas kan hyperkalemi orsaka onormala hjärtrytmer och till och med plötslig död, enligt undersökarna i studien ”Patiromer to Enable Spironolactone in Patients with Resistant Hypertension and CKD: Primära resultat av AMBER.”

Studien presenterades av Dr. Rajiv Agarwal från Indiana University School of Medicine, Indianapolis. 

-Resultaten från AMBER-studien tyder på att patienter som behandlas med patiromer kan vara mer benägna att stanna på spironolaktonterapi, ett livräddande läkemedel för att kontrollera blodtrycket i resistent hypertoni säger Dr. Rajiv Agarwal.

Läs mer på: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32135-X/fulltext

Källa: www.kidney.org