Program Chefsdagar 2024

 

PROGRAM

DIALÄSENS CHEFSDAGAR 19-20 NOVEMBER 2024

DAG 1             Tisdag 19 november, Piperska Muren

9.00- 10.00      Registrering och drop in. Kaffe och fika.

10.00-10.15     SNSF & DIALÄSEN hälsar välkomna, ordförande Linda Afsenius och moderator Susanne Rydell

10.15-10.30     Sponsorpresentation

10.30-12.00     OLOF RÖHLANDER     Hållbar motivation i förändring – när alla bitar stämmer”

Olof Röhlander är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom kommunikation, ledarskap och teambuilding. Olof Röhlander har inspirerat tusentals med sina böcker och föreläsningar. Känd från Sommarprat och Vinterprat i Sveriges Radio. Olof föreläste på Dialäsens digitala konferens för några år sedan och är tillbaka på allmän begäran! I år fokuserar Olof på ämnet hållbarhet och motivation. Olof Röhlander presenterar senaste motivationsforskningen och hur man skapar hållbar motivation..Han kommer tala om hur du navigerar genom livets utmaningar med en klar målbild. Hur man skapar och upprätthåller motivationen samt hur du kan utveckla personligt ledarskap och bli din egen bästa vän.

EXTRA !!!Alla deltagare får en digital workshop på köpet!

12.00.13.00   LUNCH

13.00-14.00    Karin Otterbjörk

”Självledarskap- stärk din förmåga att hantera arbetslivet”

Karin Otterbjörk är ledarskapsutvecklare, coach, neuroledarskapsutvecklare, grupputvecklingskonsult och författare. Det ställs allt högre krav på eget ansvar och proaktivtet i vårt snabbföränderliga och osäkra komplexa arbetsliv. Självledarskap är en grundläggande framgångsfaktor för alla organisationer. Oavsett roll behöver du förstå dig själv och leda dig själv i de sammanhang du verkar inom. Ett väl utvecklat självledarskap skapar förutsättningar förr ett hållbart arbetsliv. Är du ledare är ett starkt självledarskap även en förutsättning för att leda andra. Karin kommer guida dig faktorerna som på sikt kan göra dig mer hållbar som ledare.

14.00-14.40   Sponsorpresentationer

14.40-15.00   Kaffepaus med fika

15.00-15.45   SPONSORFÖREDRAG, Fresenius Medical care

15.45 – 17.00 SNSF Bikupor och paneldiskussioner

SNSF håller i en workshop med aktuellt tema

17.00            Avslutande reflektioner

19.00-21.00    MIDDAG

 

DAG 2:  Onsdag 20 NOVEMBER

9.00- 10.00     SPONSORFÖREDRAG, Fresenius Medical Care

10.00-10.30    KAFFEPAUS

10.30- 12.00   WORKSHOP: Mattias Klawitter: ” Att ge feedback”  

Mattias Klawitter, leg. psykolog med inriktning mot arbetsmiljöfrågor och konflikthantering. Det är inte ovanligt att det förekommer lite missnöje i vård- och sjukvården, eftersom arbetsgrupperna är beroende av varandra. Att som chef skapa en god arbetsplats är ett av chefsskapets allra viktigaste uppdrag. Men hur ger man feedback utan att skapa konflikt och låsta positioner?  I denna kombinerade föreläsning/ workshop kommer du att lära dig hur du kan ge feedback på ett konstruktivt sätt som resulterar i stärkt sammanhållning och ökad teamkänsla. Föreläsning som varvas med praktiska övningar.

12.00 Summering, avslutande reflektioner

Programmet är preliminärt, med reservation för ändringar. Programmet kan komma att ställas in, flyttas eller ske digitalt.