Behandling med kinesiotape kan lindra smärta vid njursjukdom


Att behandla med kinesiotape i syfte att smärtlindra och öka ledrörlighet är en metod som används av fysioterapeuter. Behandlingsmetoden ingår inte alltid i professionens grundutbildning och i dessa fall krävs det vidareutbildning. Är behandlingen användbar vid kronisk njursjukdom?

Kinesiotape är en elastisk tejp som ursprungligen kommer från Japan. Det var en kiropraktor vid namn Kenzo Kase som redan på 1970-talet började utveckla en elastisk tejp för att få bestående resultat av sina patientbehandlingar. Ambitionen var att försöka få tejpen att efterlikna hudens egenskaper så långt det var möjligt. Tejpen används numera både inom idrottsvärlden och inom sjukvården. Kinesiotape är elastisk och har en töjbarhet vilket stimulerar till muskelaktivitet.  Patienten har därmed kvar sin rörlighet.  Tejpen kan med fördel sitta kvar på huden i 3-5 dagar då den består av bomull, vilket gör att huden andas. Den är även vattentålig och kan sitta kvar vid dusch och bad. Genom att använda olika tekniker uppnås olika effekter och målet med behandlingen varierar därmed. Vilken teknik som används beror på symtomet som ska behandlas.

Behandlingsresultatet avgörs av hur mycket stretch och vilka kraftriktningar man åstadkommer samt var tejpen placeras. Tejpen kan minska muskeltrötthet och lindra muskelsmärta.  Den kan även påverka leder via muskulaturen, genom att stötta och förbättra positioner. Det är även möjligt att korrigera felposition, och därmed öka rörligheten. 

Kontraindikation vid njursjukdom

Vid en korrekt applicering kan cirkulationen i blod- och lymfsystemet stimuleras för att minska svullnader. Just den sistnämnda tekniken, där svullnad kan påverkas, är en kontraindikation vid njur- och hjärtsjukdom. De andra teknikerna är dock mycket användbara även vid detta sjukdomstillstånd. 

Övriga kontraindikationer där kinesiotape inte är ett behandlingsalternativ är vid öppna sår, djup ventrombos och malignitet. Då studier saknas avråds även behandling över akupunkturpunkter hos gravida. Kinesiotape appliceras på huden som är kroppens största känselorgan. Den sensoriska stimuleringen av känselreceptorerna i huden aktiverar kroppens endogena analgetiska system, vilket ger smärtlindring. Tejpen kan även minska trycket på smärtreceptorer. Det blir en effekt på muskelfascian, som kan normaliseras i sin struktur och rörelse. Genom behandling med kinesiotape möjliggörs smärtfri och mer effektiv fysisk träning och utförandet av vardagsaktiviteter underlättas. Det har inte rapporterats några risker eller biverkningar med kinesiotape. Vid mycket känslig hud kan viss hudirritation och rodnad förekomma, men det är ovanligt och i dessa fall bör man avbryta behandlingen. 

Kan reducera smärta

Studier har påvisat rörlighetsökning och reducerad smärta av behandling med kinesiotape vid axelsmärta. Även vid knäsmärta har kinesiotape som behandlingsmetod visat på ökad muskulär stimulering, förbättrad stabilitet och minskad smärta. Kinesiotape kan ge omedelbar smärtlindring direkt efter applicering. Vid akut ländryggssmärta ses förbättrad rörlighet i bålen vid applicering av kinesiotape och det har påvisats även hos personer utan ryggsmärta. Egenbehandling med kinesiotape bör undvikas, då en felaktig tejpning kan förvärra en skada. Uppsök istället en fysioterapeut med metodkunskaper. Bakomliggande orsak till smärta bör också utredas om den inte sedan tidigare är känd.

Av: Mia Trondse´n

Foto: Marianne Dalsgard, Mia Trondse´n

Referenser

Yuejie Li et al. Effects of kinesiotape on pain and disability in individuals with chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2019, Vol. 33(4) 596–60

Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficiacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy. 2008;38(7):389-9