Ny indelning av diabetes i fem olika typer


En helt ny indelning av diabetessjukdomarna som även förutser risken för allvarliga följdsjukdomar och ger förslag på behandling. Det är resultatet av ANDIS, en studie som omfattar alla nyinsjuknade diabetiker i södra Sverige

Resultaten från studien av professor Leif Groop från Lunds universitet och hans forskarteam har publicerats i The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Istället för indelningen i typ 1 och typ 2-diabetes föreslår professor Leif Groops forskarteam indelning i fem olika grupper. 

Den stora skillnaden från dagens indelning är att typ 2-diabetes består av flera undergrupper.
– Det här det första steget mot individanpassad behandling vid diabetes, säger Leif Groop, läkare och professor i diabetes och endokrinologi.

I dag har omkring 425 miljoner människor i världen diabetes. År 2045 väntas antalet ha ökat till 629 miljoner. Följdsjukdomar i form av njursvikt, ögonskador, amputationer och hjärt-kärlsjukdomar kostar samhället enorma summor och den enskildes lidande är stort. Behovet av ny och bättre behandling är därmed stort.
– Dagens diagnostik och klassificering av diabetes är otillräcklig och kan inte förutsäga framtida komplikationer eller val av behandling, säger professor Leif Groop.

Mer exakt diagnos

Han menar att resultaten innebär ett paradigmskifte i hur man ska se på sjukdomen i framtiden.
– I dag ställs diagnosen genom att man mäter blodsockret. Om man även tar hänsyn till de faktorer vi gjort i ANDIS (Alla Nya Diabetiker I Skåne) kan man ställa en mer exakt diagnos.

Förutom en mer förfinad indelning kan forskarna även se att olika grupper har olika risk för olika följdsjukdomar.

Det betyder att man tidigare kan sätta in en behandling som förebygger komplikationer hos de patienter som har störst risk att drabbas.

 
Diabetes delas i dag in i typ 1-diabetes (ca 10 procent), typ 2-diabetes (85–90 procent) och ett antal mindre vanliga sjukdomar som LADA, MODY och sekundär diabetes. 

Forskarna föreslår följande nya indelning i undergrupper:

Grupp 1: Svår autoimmun diabetes

Typ 1-diabetes och LADA, den typ 1 som vuxna får. Karaktäriseras av insjuknande i låg ålder, dålig blodsockerkontroll, försämrad produktion av insulin och speciella autoantikroppar i blodet.

Grupp 2: Svår insulinbrist-diabetes

Högt HbA1c, försämrad produktion av insulin och måttlig insulinresistens, ej antikroppar. Har högst förekomst av synskador som komplikation.

Grupp 3: Svår insulinresistens-diabetes

Kraftig övervikt och allvarlig insulinresistens. Högst förekomst av njurskador, vilket kostar samhället mest.

Grupp 4: Mild fetmarelaterad diabetes

Kraftigt överviktiga patienter som insjuknar relativt unga.

Grupp 5: Mild åldersrelaterad diabetes

Den största gruppen, 40 procent, med de äldsta patienterna.

De som har mest att tjäna på den nya diagnostiken är de svårt insulinresistenta (grupp 3) eftersom de i dag är de mest felbehandlade enligt studien.

Forskarna har upprepat analysen i ytterligare studier från Sverige och Finland. Resultaten överensstämde väl med analysen från ANDIS. Den enda skillnaden var att grupp 5 var större i Finland än i Skåne.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Thinkstock, Lunds universitet

Bildtext: Diabetes kan indelas i fem typer visar ny studie. Professor Leif Groop berättade om resultaten av studien på Nordiska Njurdagarna i Åbo nyligen.

FAKTA

Publikation i The Lancet Diabetes & Endocrinology

Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables

Emma Ahlqvist, Petter Storm, Annemari Käräjämäki*, Mats Martinell*, Mozhgan Dorkhan, Annelie Carlsson, Petter Vikman, Rashmi B Prasad, Dina Mansour Aly, Peter Almgren, Ylva Wessman, Nael Shaat, Peter Spégel, Hindrik Mulder, Eero Lindholm, Olle Melander, Ola Hansson, Ulf Malmqvist, Åke Lernmark, Kaj Lahti, Tom Forsén, Tiinamaija Tuomi, Anders H Rosengren, Leif Groop