Njurtransplantationer ska öka med fler levande donatorer

Den årliga dödligheten bland patienter i dialys är ungefär 20 procent. För en njurtransplanterad patient är motsvarande siffra 2-3 procent. Skånes universitetssjukhus i Malmö har nu nått rekordnivåer i antalet njurtransplantationer för att öka andelen patienter som transplanteras innan de är så sjuka att de behöver dialys.

För att kunna öka antalet transplantationer måste antalet levande donatorer bli fler. Under 2019 vill Skånes universitetssjukhus bygga upp en struktur med donationsansvariga läkare och sjuksköterskor som utreder donationer i regionen. Sjukvården ska även bli bättre på att informera patienter och anhöriga om donation.

Under 2019 har även de första transplantationerna med DCD-donatorer (donatorer som avlidit på grund av cirkulationsstillestånd) genomförts i Skåne. Det har bidragit till att stärka tillgången på organ. Man undersöker också hur det förebyggande arbetet kring hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck ska kunna bli bättre eftersom det har en tydlig koppling till kronisk njursjukdom.

Utvecklar förebyggande insatser
Parallellt med att utveckla transplantationsverksamheten arbetar man även med att utveckla de förebyggande insatserna och dialysbehandlingarna.
– Målet är att färre patienter ska behöva dialys som ofta är förenat med dålig livskvalitet och hög dödlighet för den enskilda patienten och med höga kostnader för samhället, säger Anders Christensson, cheföverläkare inom njurmedicin på Skånes universitetssjukhus.

I det förebyggande arbetet tittar man särskilt på hjärt- kärlsjukdomar och högt blodtryck då det har en koppling till kronisk njursjukdom.
– Kroniskt njursjuka har en hög dödlighet i hjärt- kärlsjukdom och högt blodtryck är oftast orsaken till kronisk njursvikt. Vi tittar därför på hur patienterna kan få en bättre blodtrycksbehandling. Det är även viktigt för att en transplanterad njure ska hålla länge, säger Anders Christensson.

För att utveckla vården av njursjuka är forskningen en viktig del. På Skånes universitetssjukhus bedrivs till exempel forskning på nya preventiva behandlingar som ska bidra till att resultatet av en transplantation blir så bra som möjligt.

Regiondagarna i Malmö
Utvecklingen inom transplantation och njurmedicin kommer att vara i fokus för de två regiondagar som arrangeras på Skånes universitetssjukhus i Malmö den 23-24 oktober. Cirka 200 deltagare från Södra sjukvårdsregionen kommer att delta.

Fakta: Njursjukvård i Södra sjukvårdsregionen
– Cirka 91 000 personer har halverad njurfunktion
– Drygt 900 patienter har dialys
– Varje år genomförs 65-70 njurtransplantationer på Skånes universitetssjukhus 
– 1050 patienter kontrolleras årligen efter njurtransplantation

Av Ulrika Efthamre

Källa och foto : Skånes universitetssjukhus