Världsdiabetesdagen blir diabetesmånad!

Imorgon den 14 november infaller Världsdiabetesdagen. I Stockholm tar man ett steg längre. Nu införs diabetesmånaden.

Inför årets Världsdiabetesdag den 14 november vill Storstockholms Diabetesförening, SSDF, satsa stort. 
– Tanken är att det ska pågå under hela november månad, så vi skulle vilja kalla den för diabetesmånaden. För att så många som möjligt ska få chansen att få kompetensutveckling, säger Veronika Lindberg, kanslichef på SSDF.

Storstockholms Diabetesförening, SSDF, har uppmärksammat Världsdiabetesdagen under många år. Ofta har de till exempel arrangerat föreläsningar i ABF-huset med olika diabetesrelaterade teman. Men under de senaste två åren har SSDF försökt utveckla konceptet. De började testa att nå ut lite bredare än Stockholms innerstad, genom att sprida information om diabetes i gallerior runt om i Stockholm och testa blodsockret på nyfikna förbipasserande.
I och med enkätundersökningen Diabetes-kollen förra året, såg de att väldigt få får tillräcklig utbildning i diabetes från vården då de diagnosticerats.
– Eftersom vi vill prova på nya saker tänkte vi att vi i år ska gå ut till folk och erbjuda olika typer av diabetesutbildningar på vårdcentralerna och specialistklinikerna, i samband med årets Världsdiabetesdag, säger Veronika Lindberg.

Maria Sjöström, kommunikatör på SSDF:
– Tanken är att det ska pågå under hela november månad, så vi skulle vilja kalla den för diabetesmånaden. För att så många som möjligt ska få chansen att få kompetensutveckling, säger hon.

På ett antal utvalda sjukhus kommer SSDF träffa personer som nyligen blivit diagnosticerade med typ 1-diabetes, dit de tänkt ta med sig inspirerande föreläsare som har erfarenhet av typ 1 – som de hoppas ska kunna inge lite hopp och möjligtvis fungera som förebilder.
Dessutom kommer de att besöka ett gäng vårdcentraler och träffa personer med typ 2-diabetes. Där fokuserar samtalen och föreläsningarna på rörelseglädje och vardagsträning som blir av, och om mat vid typ 2-diabetes.
– Ett av de stora syftena med satsningen är att fylla luckor som sjukvården inte har tid eller möjlighet att erbjuda sina patienter. Vi vill vara ett komplement och hjälpa till, säger Kristina Söderlund, intressepolitisk chef på SSDF.

Diabetes-kollen visar att knappt 20 procent av dem som diagnostiseras med typ 2-diabetes får en grundkurs i diabetes från vården. Enligt undersökningen räcker det inte för alla.
– Väldigt många vill ha, och behöver mer. Och det är just det vi erbjuder här. Förutom medicinsk behandling och bra diabeteshjälpmedel är utbildning om typ 2-diabetes en förutsättning för att lära sig hur man gör för att sköta sin diabetes på bästa sätt, säger Veronika Lindberg.

Källa: Leva med Diabetes, Storstockholms Diabetsförening

Foto Designed by xb100, www.freepik.com