Idag startar Donationsveckan!

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation. 

Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. För att kunna rädda liv och underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler göra sin vilja känd. 

Idag startar Donationsveckan och äger rum mellan 4-10 november. Förhoppningen är att fler svenskar ska ta ställning till donation. I Sverige kommer lokala sjukhus, patientföreningar och ideella organisationer att anordna olika aktiviteter under Donationsveckan,. Syftet med Donationsveckan är att öka kunskapen om organ- och vävnadsdonation och vikten av att ta ställning.

Så tar du ställning

Det finns tre sätt att göra sin vilja känd. Alla sätt är lika giltiga och det är alltid den senaste uppgiften som gäller:

Du kan använda ett eller flera av dessa sätt, men oavsett på vilket sätt du tar ställning är det bra om du gör din vilja känd för närstående.

Alla kan anmäla intresse för donation

Alla kan göra sin vilja känd oavsett ålder, sjukdomar, levnadsvanor eller andra bakgrundsfaktorer. Sjukvården gör i varje enskilt fall en noggrann utredning av dem som blir aktuella för donation.

Information om vad som sker under donationsveckan

Om du vill veta mer om donationsarbetet i ditt landsting under donationsveckan, kontakta gärna den regionalt donationsansvariga läkaren eller sjuksköterskan. Kontaktuppgifter finns på https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/organ-och-vavnadsdonation/donationsveckan/

Av Ulrika Efthamre

Foto: By jcomp, Freepik.com