njurstiftelsen


Njurstiftelsen ger stipendium till ny app

Lidandet hos en del patienter med svår kronisk njursvikt är jämförbart med avancerad cancer. Livskvaliteten minskar i takt med att njurfunktionen sjunker. Kan en enkel app…

Sök Njurstiftelsens forskningsstipendium

Nu är det hög tid att ansöka om Njurstiftelsens forskningsstipendium. Ansökan är öppen till 1 oktober! Stiftelsen för Njursjuka delar ut forskningsstipendium till forskare som…