Stipendium till forskning om kognitiv dysfunktion

Dag Eckersten får stipendium från Njurstiftelsen för forskning om kognitiv dysfunktion hos dialyspatienter.

När njurarnas funktion försämras följer ofta hjärnan med ii fallet. Det kan leda till ökad trötthet och långsammare tankeförmåga, där patienten ibland varken förstår eller minns vad läkaren sagt.

-Våra preliminära resultat tyder på att detta är mycket vanligt bland dialyspatienter, säger Dag Eckersten som tilldelas 75 000 kr för att fortsätta forska kring kognitiv dysfunktion hos dialyspatienter-och hur den kan motverkas.

-Som dialysläkare var jag mycket frustrerad över att patienter uppenbart inte mindes vad vi pratat om vid förra behandlingen, rots att de några dagar tidigare tydligt förstått mina instruktioner. Detta bekräftades även av anhöriga om också beskrev att besvären varierade från dag till dag, förklarar Dag Eckersten som är överläkare och studierektor i njurmedicin vid Skånes Universitetssjukhus.

Det kunde handla om viktig information kring exempelvis medicinändringar som helt enkelt gick förlorad då många patienter hade uppenbara problem med basala hjärnfunktioner som inlärning och korttidsminne.

När är patienten mottaglig?

I dagsläget finns inga generella rekommendationer för hur och när viktig information ska ges till dialyspatienter. En målsättning är därför att ta reda på när patienter är som mest mottaglig för att minnas och ta emot viktig information från läkare och sjuksköterskor- före, under eller efter dialysbehandlingen? Dag Eckerstens kliniska observation är att information som ges till dialyspatienten under behandling inte fungerar lika bra som före behandling.

Det är också viktigt att göra allt för att undvika obotliga skador på hjärnans funktioner under dialysbehandling, som kan påverka möjligheten för patienten att kunna genomgå njurtransplantation i framtiden. Hur hjärnans funktioner påverkas av dialysbehandlingen, blodtrycksnivåerna under behandlingen samt elektrolytnivåer och inställningar på dialysmaskinen är ännu inte analyserat.

Kognitiva tester

I den pågående studien har 100 dialyspatienter genomfört kognitiva tester före, efter och under sin behandling. Ännu finns bara preliminära resultat, mena v de första 60 patienterna konstaterades att närmare två tredjedelar visar tecken på kognitiv dysfunktion på nivåer som annars bara ses vid allvarlig demenssjukdom.

Syftet med studien är att hitta ett enkelt och objektivt sätt att mäta minnesfunktion och andra hjärnfunktioner hos dialyspatienter och på så sätt finna nya sätt att hjälpa dem i deras vardag både på och utanför sjukhuset.

-Jag är övertygad om att vi med ganska enkla medel kan underlägga för dialyspatienter att ta till sig av viktig information genom att anpassa tidpunkten för när vi samtalar med våra patienter. På så sätt hjälper vi dem i deras vardag både på och utanför sjukhuset, säger Dag Eckersten.

 

Av Anders Westgårdh/ Njurstiftelsen

Foto Ulrika Göransson/ Njurstiftelsen