Sex forskare får stipendium från Njurstiftelsen

Njurstiftelsen delade ut stipendier för 2022. Paul Frankenius, styrelseledamot och stipendiaterna Ulrika Hahn Lundström,Linda Gyllström Krekula, Marie Evans, Giedre Marcus och Dag Eckersten. Emelie Laveborn saknas på bilden.

Igår den 23 november delades 2022 års stipendier från Njurstiftelsen ut i Sahlgrenska universitetssjukhusets aula. Sex lyckliga stipendiater fick dela på 475. 000 kr.

Igår var det dags för den årliga ceremonin och utdelning av Njurstiftelsen stipendier. Värdpar för evenemanget var Paul Frankenius, styrelseledamot, och Kattis Ahlström, stiftelsens ambassadör.

Paul Frankenius är också grundare av stiftelsen och har dessutom genomgått ett flertal transplantationer. Stipendieutdelningen leddes av Annette Lennerling och Marie Felldin. Evenemanget ägde traditionsenligt rum i Sahlgrenska universitetssjukhuset aula. På plats fanns också transplantationskirurgen Markus Gäbel och MOD:s Peter Carstedt för att tala om ämnen som ”Ny donationsprocess i Sverige” samt ”Förändrad lagstiftning- äntligen”. Efter utdelningen blev det mingel med bubbel och tilltugg. Här är stipendiaterna;

Linda Gyllström Krekula: ”Avlidendonation fungerar – men hur känns det att jobba med?” 100. 000 kr

Ulrika Hahn Lundström:”Högt flöde i fisteln efter njurtransplantation – hur farligt är det för hjärtat?” 75.000 kr

Marie Evans:”Kan en app minska de njursjukas lidande?” 75.000 kr

Dag Eckersten: ”Måste även hjärnan påverkas av dialys” 75.000 kr

Emelie Laveborn: ” ULRICA bromsar farten för att skona hjärtat?” 75.000 kr

Giedre Martus: ”Ny testmetod provas för enklare och bättre peritonealdialys” 75.000 kr

Av Ulrika Efthamre

Foto: Njurstiftelsen