Ny testmetod provas för enklare peritonealdialys

Geidre Martus får stipendium av Njurstiftelsen.

Dialys genom bukhinnan är en enkel och kostnadseffektiv där patienten sköter det mesta på egen hand i hemmet. Men den har vissa negativa effekter. Dessa hoppas Giedre Martus kunna reducera genom forskning för att optimera tekniken som kallas peritonealdialys. Njurstiftelsen stöttar med 75 000 kronor för fortsatta studier.

Det finns två former av dialys. Den ena är bloddialys som också kallas hemodialys. Den andra är bukhinnedialys, även kallad peritonealdialys. Där renas blodet med hjälp av kroppens egen bukhinna som filter. Det är en helt hemmabaserad dialysterapi som förknippas med lägre samhällskostnader men samtidigt har mindre behandlingseffekt jämfört med bloddialys. Peritonealdialys leder ofta till kronisk övervätskning och metabola komplikationer, därför är det angeläget att göra behandlingen effektivare.

Optimering av behandling

Giedre Martus räknar med att hennes forskning ska bidra till optimering av PD-behandlingen och minska glukosens negativa effekter i form av viktuppgång, svårhanterligt blodsocker hos diabetiker och framför allt försämrad tekniköverlevnad och förtida övergång till bloddialys.

-Både övervätskning och bristande behandlingseffekt kan i viss mån regleras med hjälp av att dialysordinationen anpassas till patienten.

Dock kräver det en korrekt ordination och kunskap om bukhinnans transportegenskaper, både när det gäller vatten och lösta ämnen, förklarar Giedre som är specialistläkare i njurmedicin vid Universitetssjukhuset i Lund.

Ny diagnostisk metod

Nyckeln är att undersöka om den konventionella mätningen av bukhinnans transportegenskaper kan ersättas av en kortare och enklare mätning där även bukhinnans genomsläpplighet för vatten mäts? Enkelt uttryckt handlar det om att en ny diagnostisk metod, preliminärt kallad Kombi-PET, jämförs med en etablerad metod i form av konventionell PET (Peritoneal Equilibration Test) vid ett och samma tillfälle. I den planerade studien kommer 30 stabila peritonealdialys-patienter från Njurkliniken i Lund, SUS, att medverka.

PET-test

Slutmålet är att skapa ett kombinerat PET-test (Kombi-PET) för att möjliggöra en snabb och enkel utvärdering av såväl vatten som lösta ämnens genomsläpplighet. För både patienter och personal finns stora vinster att hämta.

-Det kommer att spara tid för patienter och vårdpersonal som kan läggas på annat. Testet är så kort att det exempelvis kan göras under ett ordinarie mottagningsbesök, säger Giedre Martus.

Av Anders Westgårdh/ Njurstiftelsen

Foto Ulrika Göransson/ Njurstiftelsen