fysioterapi njursjukdom


Riktlinjer för aktivitet och levnadsvanor för njursjuka

Levnadsvanor är ett nyckelområde för folkhälsan ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. Nyligen publicerades det Nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (2022),…