Armträning vid anläggande av endovaskulär arteriovenös – fistel

I Sverige har anläggandet av den första endovaskulära arteriovenösa fisteln (EndoAVF) genomförts. Operationsmetoden innebär en omvälvande positiv förändring i det postoperativa skedet för såväl patient som vårdpersonal. Även gällande träningsupplägget för patienten måste fysioterapeuten tänka om. Patienter som opereras endovaskulärt kan börja träna och belasta sin fistelarm omgående. 

Operationsmetoden är ny i Sverige och den första endovaskulära arteriovenösa fisteln anlades på en patient i  Malmö i våras . En EndoAVF skapas genom att en artär och en ven kopplas ihop under huden utan traditionell öppen kirurgi och kan utföras under lokalbedövning. Kärlkirurgen för via två små snitt in ledare, en i den artär, och en i den ven som den ska kopplas samman nedanför armbågsvecket.  Med hjälp av magneter och radiofrekventa vågor bildas en öppning mellan venen och artären och på så vis har en EndoAVF bildats.  Artärblodet, som har högt tryck, pumpas in i venen genom öppningen vilket gör att venen ökar i diameter och således kan användas för behandling med hemodialys när den mognat. 

Annan läkningsprocess

Med den nya tekniken utan öppen kirurgi är det en helt annan läkningsprocess jämfört med den traditionella AV-fistel kirurgin, där kärlen sys ihop. En EndoAVF syns inte på utsidan. Det finns inga stygn och blir ingen ärrbildning som vid en traditionell AV-fistel kirurgi. Svirret inte heller inte kännbart utan kan endast höras med hjälp av ett stetoskop.

Patienten kan använda sin arm precis som vanligt direkt efter operationen.  Redan dagen därpå rekommenderas att patienten påbörjar armträning med belastning enligt träningsprogram som fysioterapeuten tillhandahåller och går igenom på vårdavdelningen i samband med ingreppet. 

Träningen stärker muskulaturen

 Träningen stärker muskulaturen och förbättrar blodkärlsväggarnas elasticitet vilket gör att fisteln förväntas fungera bättre vid framtida dialysbehandlingar.

 Träningsprogrammet består av övningar som patienter som opereras med den traditionella operationstekniken först påbörjar när suturerna är tagna. 

Ej statisk styrketräning

Liksom vid traditionell AV- fistelkirurgi ska fistelarmen inte utsättas för stas och därmed inte statisk styrketräning.  Som en generell påminnelse, och för att skydda fisteln som inte syns utanpå, får patienten ett armband med texten ”RÖR INTE MINA KÄRL”. Den nya metoden verkar vara ett skonsamt sätt för patienten att få sin access. Forskning pågår vi kommer att höra mer om EndoAVF framöver.

Av Mia Trondsen, Fysioterapeuterna

Foto: Mia Trondsen

Refererenser:

Charmaine E. et al Proximal Forearm Arteriovenous Fistula for Hemodialysis Access. Am J Kridney Dis. 2017;70(4):486-497

Termpong et al. Upper limb exercise for people on haemodialysis following arteriovenous fistula surgery