Viktigt optimera fysisk förmåga inför njurtransplantation

En god fysisk förmåga ger förbättrade förutsättningar vid njurtransplantation, både i den post-operativa fasen samt vid återhämtningen efteråt. Nedsatt styrka, kondition och balans kan utgöra en riskfaktor och i vissa fall vara kontraindikativt för transplantation. Därför är det viktigt att patienter med kronisk njursvikt får stöd i att optimera sin fysiska kapacitet inför transplantation.

Träning bra förberedelse

Träning är gynnsamt i alla stadier av kronisk njursvikt och är ett mångsidigt verktyg som förberedelse inför njurtransplantation. Aerob träning, som inkluderar aktiviteter som promenader, simning och cykling, är särskilt värdefull. Denna typ av träning förbättrar hjärt-kärlsystemet och ökar lungkapaciteten, vilket är avgörande för att förbättra syresättningen av kroppens vävnader. En ökad syresättning hjälper inte bara kroppen att återhämta sig snabbare efter transplantationen, utan kan också minska risken för komplikationer.

Styrka motverkar benskörhet

En annan viktig komponent är styrketräning. Genom att bygga upp muskelmassa ökar kroppens styrka och uthållighet, vilket är avgörande för att klara av vardagliga aktiviteter. Styrketräning kan också bidra till att förbättra benhälsa och motverka risken för benskörhet som kan vara en bieffekt av medicineringen efter transplantation. En god kondition och muskulär styrka innebär även att hjärta och blodkärl ger ett bättre gensvar vid förändringar i vätskebalans, vilket kan ske efter njurtransplantation. Träning av balansförmågan och flexibilitet är viktig för att underlätta mobilisering efter transplantation.

Högt BMI ökad risk

Kraftigt nedsatt fysisk kapacitet och högt BMI (>30) kan innebära ökade risker vid njurtransplantation. Med stöd av träning kan patienter förbättra sin fysiska kapacitet och sänka sitt BMI. Det är dock viktigt att notera att varje individs träningsbehov är unikt och bör anpassas till deras nuvarande hälsotillstånd och fysiska förmåga. En grundlig utvärdering av den fysiska förmågan är nödvändig för att skapa en individanpassad träningsplan och därför bör patienter med kronisk njursvikt bedömas av fysioterapeut och få individanpassade träningsrekommendationer. Överdriven eller felaktig träning kan vara kontraproduktivt och öka risken för skador.

Underlättar rehabilitering

God fysisk förmåga underlättar rehabilitering efter transplantation. För att minska risken för komplikationer efter transplantation är det viktigt med en tidig mobilisering med stöd av fysioterapeut och vårdpersonal. Sängläge utgör en stor riskfaktor för post-operativa komplikationer hos alla, men framför allt hos patienter som har nedsatt blodcirkulation, vilket är vanligt förekommande hos patienter med kronisk njursvikt. Tidig mobilisering ökar däremot syresättningen och välbefinnandet hos patienter efter kirurgi. För att komma upp från liggande till sittande efter njurtransplantation bör den transplanterade vända över till sidan och sedan använda armarnas kraft för att ta sig upp till sittande. Detta görs för att avlasta såret på buken. Uppresning via sidliggande ställer krav på styrka, balans och smidighet. En god fysisk förmåga innan transplantation underlättar därför den tidiga mobiliseringen.

Restriktioner av träning

De första tre månaderna efter njurtransplantation förekommer restriktioner kring hur träning ska ske, dels på grund utav behovet av rehabilitering och läkning efter transplantation där patienten bör avlasta magmuskulaturen, dels på grund av steroid-medicineringen den transplanterade behandlas med efter transplantation. Steroid-medicineringen kan göra bindväven skör, vilket ökar risken för tendiniter och muskelrupturer. Detta innebär ofta att patienten blir mer inaktiv den första tiden efter transplantation vilket medför en nedgång i den fysiska kapaciteten. För att undvika begränsningar i vardagen när den fysiska förmågan försämras är det därför viktigt att patienten har en god fysisk förmåga innan transplantation.

Individanpassade råd

Vid uppföljning hos fysioterapeut efter njurtransplantation kan patienterna få individanpassade råd kring hur den fortsatta träningen ska ske. En spontan förbättring av den fysiska kapaciteten ses efter njurtransplantation, men träning är nödvändigt för att normalisera den fysiska förmågan. Träning och fysisk aktivitet hos patienter med kronisk njursvikt kan därför ses som en investering i kroppens förmåga att hantera den kommande transplantationen och återhämtningsprocessen, samt att ge de bästa förutsättningarna för den transplanterade njuren!

Av:

Philippa Svensson, Leg. Fysioterapeut, MSc.

Doktorand med inriktning fysioterapi och njurmedicin vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet.

Foto: Freepik.com

 

Referens:

FYSS 2017 – Del 2:20 Fysisk aktivitet vid kronisk njursjukdom