diabetesrelaterad njursjukdom


Minskad dödlighet bland typ 1-diabetiker

Dödligheten bland typ 1-diabetiker fortsätter att minska. Det visar en internationell studie som omfattar flera olika länder – Australien, Danmark, Lettland, Spanien, Skottland och USA. …CGM ger jämnare blodsocker visar ny studie

Jämnare och lägre blodsockernivåer, högre välbefinnande och en större nöjdhet med behandlingen. Det är resultaten från en längre studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg av kontinuerlig blodsockermätning, CGM, vid…Gener identifierade för diabetisk njursjukdom

Genom att analysera prover från hundratals finländare med diabetes har forskare identifierat gener och proteinerna de kodar, vilka kan vara involverade i utvecklingen av diabetisk…


Ny indelning av diabetes i fem olika typer

En helt ny indelning av diabetessjukdomarna som även förutser risken för allvarliga följdsjukdomar och ger förslag på behandling. Det är resultatet av ANDIS, en studie…