CGM ger jämnare blodsocker visar ny studie

Jämnare och lägre blodsockernivåer, högre välbefinnande och en större nöjdhet med behandlingen. Det är resultaten från en längre studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg av kontinuerlig blodsockermätning, CGM, vid typ 1-diabetes.

De personer som fick använda kontinuerlig glukosmätning, CGM (Dexcom), fick bättre blodsockervärden jämfört med dem som mätte sitt blodsocker med traditionellt stick i fingret. När deltagarna efter halva tiden bytte teknik sjönk värdena för gruppen som fick testa CGM medan de steg för gruppen som fick använda mätstickor.

– Det här är en av få nya behandlingar de senaste decennierna som påtagligt sänker blodsockret för personer med typ 1-diabetes, som är beroende av insulininjektioner, konstaterar Marcus Lind, docent i diabetologi vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin, överläkare i Uddevalla och den som gjort studien.

ÖKAT VÄLMÅENDE

Studien visar också på en ökad tillfredsställelse med behandlingen och ökat välmående. Totalt deltog 161 personer i studien. Alla deltagarna behövde insulininjektioner flera gånger per dag för att hålla sina blodsockervärden i schack. 

Studien pågick i 16 månader och deltagarna fick använda både CGM och traditionell blodsockermätning under ett halvår, med fyra månader emellan utan behandlingshjälp, en så kallad washout-period.

LÄGRE BLODSOCKERNIVÅ

När deltagarna använde CGM sjönk HbA1c med fem mmol/mol. En sänkning som kan anses motivera att fler får tillgång till behandlingen, menar Marcus Lind. 

– Kontinuerlig blodsockermätning gav en genomsnittligt lägre blodsockernivå, vilket anses betydelsefullt för att minska risken för följdsjukdomar. Höga blodsockervärden under längre perioder kan exempelvis skada näthinna, njurar och hjärta. Ju högre man ligger, desto skadligare är det. Därför är dessa resultat så viktiga, säger Marcus Lind.

Källa: Diabetesförbundet

Foto: RubinMedical