Tidiga blodsockervärden vid typ 2-diabetes avgörande för framtida prognos 

Personer som får typ 2-diabetes måste snabbt få kontroll över sina blodsockervärden. Åren direkt efter diagnos är påfallande kritiska när det gäller risker för hjärtinfarkt och dödsfall. Det visar en studie från Göteborgs universitet och Oxford University.

Bakom studien står Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och klinisk verksam diabetesläkare i NU-sjukvården. Han har lett projektet tillsammans med kollegan Rury Holeman, professor vid Oxford University i Storbritannien.

Forskningen utgår från en nyckelstudie inom typ 2-diabetes, The UK Prospective Diabetes Study, UKPDS. Det som nu utvärderats är vilken roll blodsockervärden de första 5–10 åren efter diagnos av typ 2-diabetes spelar för prognosen för hjärtinfarkt och dödsfall 10–20 år senare.

Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care, och de visar att tidiga blodsockervärden är än mer avgörande för den framtida prognosen än vad som tidigare varit klarlagt. 

Tidsfaktorn är väsentlig
Blodsockervärden på målnivåer enligt behandlingsriktlinjerna (HbA1c 52 mmol/mol eller lägre) var förknippade med cirka 20 procent lägre risk för dödsfall inom 10–15 år efter diagnos, jämfört med blodsockervärden som låg på en nivå högre (63 mmol/mol).

En senare förbättring av blodsockernivån gav bara en 3-procentig riskminskning under den tid där hjärtinfarkter och dödsfall analyserades.

– De aktuella resultaten styrker att tidig god behandling av blodsockret vid typ 2-diabetes är avgörande i diabetesvården. Tidigare har vi inte utfört liknande analyser och förstått att den tidiga kontrollen har så här stor betydelse för prognosen, säger Marcus Lind.

Tidig upptäckt och behandling
– Studien förklarar mer i detalj de långsiktiga effekterna av god blodsockerkontroll vid nydiagnostiserad diabetes typ 2. Inom UKPDS-studien har vi visat att detta minskar risk för diabeteskomplikationer och död under många år efter insjuknande. Dessa resultat stärker upptäckten att den tidiga blodsockerhanteringen har en avgörande betydelse, vilket har lett till riktlinjer för diabetesbehandling i hela världen, där rekommendationen är att så snart som möjligt uppnå god kontroll av blodsockret, säger Rury Holeman.

Marcus Lind igen:

– Att upptäcka typ 2-diabetes behöver ökat fokus för att undvika att personer går med oupptäckta höga sockervärden under flera års tid. Man är generellt överens om att screena riskgrupper för diabetes, personer med fetma och andra riskfaktorer, men det saknas strukturerade program för hur man ska identifiera dessa personer.

– Det aktuella budskapet är att man måste upptäcka typ 2-diabetes tidigt, och behandla aggressivt, eftersom det finns så mycket att vinna på det, avslutar Marcus Lind.

TitelHistorical HbA1c Values May Explain the Type 2 Diabetes Legacy Effect: UKPDS 88

Källa: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Freepik.com