Läkemedel mot diabetes kan ge ökad överlevnad vid hjärtsvikt


En ny studie kan nu lägga grunden för en ny typ av behandling av hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion. Diabetesläkemedlet dapagliflozin gav bland annat färre sjukhusinläggningar och färre kardiovaskulära dödsfall.  

Det är tidigare känt att blodsockersänkande läkemedel av typen SGLT2-hämmare, som börjat användas på senare tid vid typ 2-diabetes, kan förebygga uppkomst av hjärtsvikt.

Därför har nu ett internationellt forskarlag undersökt om dapagliflozin, den första godkända SGLT2-hämmaren, även kan fungera som behandling vid etablerad hjärtsvikt, oberoende om patienterna hade diabetes eller inte.

I studien ingick totalt mer än 4 700 patienter, som lottades till dapagliflozin eller placebo. Efter i median runt 1,5 år hade någon av händelserna i det primära effektmåttet kardiovaskulär död, sjukhusinläggning eller oplanerat besök på akuten på grund av hjärtsvikt, drabbat 16,3 procent av dem som fått dapagliflozin, jämfört med 21,2 procent i placebogruppen.

Dessutom var överlevnaden totalt sett bättre i dapagliflozingruppen, där man också fick mindre symtom på hjärtsvikt. Biverkningarna var lika i bägge grupperna.

Källa: Dagens Medicin

Foto: Pixabay