SNR


Nu blir SNR:s årsrapport digital

I slutet av november genomförde Svenskt Njurregister återigen det vi numera kallar ”Kvalitet i njursjukvården”. Mötet har nästan alltid arrangerats i slutet av november eller…


Ny rapport visar ökad överlevnad

Fler med kronisk njursjukdom lever längre. Såväl dialyspatienter som transplanterade. Därtill måste allt färre börja i njurersättande behandling. I snitt tre personer om dagen i Sverige…Spännande data i SNR Access årsrapport

SNR Access årsrapport ger en bild av hur det ser ut nationellt. Jämför era data och använd registret för kvalitetsuppföljning. I SNR access registreras alla…