dialäsen
Ny indelning av diabetes i fem olika typer

En helt ny indelning av diabetessjukdomarna som även förutser risken för allvarliga följdsjukdomar och ger förslag på behandling. Det är resultatet av ANDIS, en studie…


Ny föreläsare på Dialäsens Chefsdagar!

Myndigheten Vårdanalys har utrett hur regeringen och myndigheter kan arbeta för att stärka ledarskapet i hälsa- och sjukvården. Utredare Isabelle Carnlöf kommer till Dialäsens Chefsdagar…


Andra njurbytet inom STEP-programmet utfört

Under oktober månad deltog Akademiska sjukhuset i det andra njurbytet där tre oförenliga par bytt njurar med varandra simultant och där njurarna skickats mellan sjukhusen…