Succe´för Dialäsens Chefsdagar 2023

Dialäsens Chefsdagar 2023 bjöd på inspiration, fakta och härligt nätverkande. Årets event lockade ett rekordstort antal deltagare till Stockholm.

Den 14 november inleddes Dialäsens Chefsdagar 2023 på anrika Piperska Muren i Stockholm. Ordenssalen var fylld på bredden av 65 deltagare från hela landet. Det är rekord i antalet deltagare sedan starten av Dialäsens Chefsdagar för 21 år sedan. Årets dagar fokuserade på teman om förändringsprocesser som påverkar arbetsplatsen. Öppningstalaren Linda Afsenius, ordförande i SNSF, gav hopp om nya framtida möten.

Linda Afsenius, ordförande SNSF, och Susanne Rydell, moderator.

-Som medlem i SNSF får man möjlighet att gå på Vårmötet. Nu ser vi fram emot ett nytt Vårmöte 2025 så att vi får träffas igen, sade Linda.

SNSF:s styrelse med Cecilia Lindmark, Linda Afsenius, Magdalena Ivarsson och Katarina Bäckström. Anki Ryman och Mattias Persson är ej med på bilden.

Dagarna fortsatte sedan med ledarskapscoachen Cecilia Zadig som höll ett informativt föredrag om vilka kompetensfaktorer som behövs för att öka sammanhållning och förtroende i gruppen med fokus på kommunikationsstil, konflikt, feedback och coaching.

Cecilia Zadig.

Därefter talade Elizabeth Kuylenstierna som är en av Sveriges mest efterfrågande föreläsare inom kommunikation, ledarskap och teambuilding. Elizabeth är också känd för hela svenska folket med boken ”Good enough”. Elizabeth ställde frågan ”Hur får du med dig dina medarbetare på tåget?”. Elizabeths dynamiska föreläsning gav många applåder.

Elizabeth Kuylenstierna.

Kira Ende´n från Fresenius gav sedan en informativ föreläsning om fördelarna med hemodiafiltrations terapi.

Kira Ende´n, Fresenius Medical Care.

Dagen avslutades med en inspirerande genomgång av Magdalena Ivarsson från SNSF med efterföljande bikupor och givande diskussioner i grupper.

Sponsorerna representerades av bland andra Kira Ende´n, Nils Andersson och Johan Sundholm från Fresenius Medical Care, Babak Eqbali från CSL Vifor, Elisabeth Reimer-Eriksson från Transcutan, Anna-Karin Wennerberg och Jonas Ström från BBraun och Sofia Ohlsson från Itacih.

Dagen avslutades med mingel och middag i restaurangen på Clarion Hotel Amaranten. Deltagarna gästades också av magikern Max Hultman som genomförde en rad överraskande tricks.

Max Hultman trollade.

Andra dagen inleddes med sponsorföreläsningar från Transcutan, BBraun, Fresenius, CSL Vifor och itACiH.

Mattias Klawitter.

Därefter fortsatte Mattias Klawitter, psykolog på Falck Healthcare, med en föreläsning om hur man kan hantera motstånd mot förändring på arbetsplatsen.

-Konfliktprocesser har ofta sitt ursprung i inledande missförstånd som sedan har förstärkts av de interaktioner som har uppstått, sade Mattias Klawitter.

Som chef behöver man tillexempel se motstånd som en signal på att relationen behöver utvecklas. Några tips var att möta de missnöjda med aktivt lyssnande och undersöka om du som chef behöver öka din tydlighet. Ofta handlar motstånd om missförstånd och brist på tydlighet.

-Försök bekräfta motpartens perspektiv, även när du behöver styra upp med tydligare riktlinjer, sade Klawitter.

Mattias föreläsning var mycket uppskattad av deltagarna och avslutades med en rungande applåd.

Johan Sundholm och Nils Andersson, Fresenius Medical Care.

Sofia Ohlsson från ItACiH.

Babak Eqbali, CSL Vifor.

Pierre Hultman, VD Mediakraft/ Dialäsen. Ulrika Efthamre, chefredaktör Dialäsen.

Succe´för Dialäsens Chefsdagar med rekord i antalet deltagare!

Av Ulrika Efthamre

Foto: Pierre Hultman