Stort glapp mellan diabetespatienter och vården


Hälften av typ 2-patienterna får inte tillräcklig kunskap av vården för att hantera sin sjukdom. Det visar en ny undersökning från Diabetesförbundet.

Nio av tio läkare säger att de hjälper sina typ 2-patienter att sätta upp mål för sin egenvård.
Men bara fyra av tio patienter vet om att de har satt något mål.
Glappet är stort mellan vad vården tycker sig erbjuda sina typ 2-patienter och vad patienterna själva tycker att de får för stöd från vården.
Det avslöjar en ny rapport från Diabetesförbundet i samarbete med Boehringer Ingelheim. Sammanlagt har 964 medlemmar med typ 2-diabetes samt 194 läkare och sjuksköterskor deltagit i enkätstudien.
Av de patienter som rör sig minst, så att de blir andfådda mindre än 60 minuter i veckan, svarar endast 20 procent att de blivit erbjudna hjälp med motionen.
Samtidigt uppger 85 procent på vårdsidan att de erbjuder stöd åt patienter som behöver röra på sig mer.
På samma sätt glappar kostrådgivning, fotundersökningar, stöd att sluta röka och årliga kontroller av äggvita i urinen. Nästintill alla läkare, 97–99 procent, säger att de erbjuder detta under vårdbesöken, men bara drygt 60 procent av patienterna säger sig ha hört det.

MÅNGA SAKNAR INFORMATION

Hälften av typ 2-patienterna svarar att de inte känner att de har fått nog med information om sin sjukdom av vården.
Lika många upplever att de inte har tillräckliga kunskaper om vad de själva kan göra för att förebygga komplikationer som njurskador, hjärtproblem och bensår.
Här håller vården med: kunskapen om risker och följdsjukdomar är för låg hos patienterna.
– Diabetes är en sjukdom där egenvård är 99,9 procent av vården. Det är inte mer än rimligt att förvänta sig en utbildning inom en sjukdom man förväntas sköta själv resten av livet, säger Diabetesförbundets ordförande Cajsa Lindberg.
– Rapporten visar också att vården överskattar sin förmåga att nå fram. Det handlar delvis om hur vården kommunicerar, man pratar sitt sjukvårdsspråk och tror att patienterna hänger med. Och så mycket ska pratas om på kort tid under besöken, så det är svårt att minnas allt som sägs.
Ett av Diabetesförbundets förslag är checklistor med saker som man behöver ta upp under besöken, säger Cajsa Lindberg.
– Personer som lever med diabetes behöver mer kunskap och tydliga verktyg. Ju mer vi kan stärka patienterna att själva komma med krav, desto bättre blir det. Först då kan man känna sig trygg i sin sjukdom och den vård man får.

Källa:Diabetes.se

Foto: Freepik.com