covid-19 och njure


Överdödlighet i covid-19 hos njursjuka

Njursjuka, i synnerhet transplanterade, har drabbats hårt av pandemin. Detta visar en studie av bland andra Maria Stendahl, mottagare av Njurfondens Forskarbidrag 2021 Hos njurtransplanterade…