Enzym kan vara orsaken till cytokinstorm i njure

 I en studie som nyligen publicerats i Kidney International, fann en forskargrupp att ett protein på ytan av vissa njurceller, kallat angiotensinkonverterande enzym 2 (ACE2), är den primära covid-19 inträdesreceptorn som hjälper till att aktivera dess okontrollerade immunsvar.

Den är också orsaken till virusets duplicering, vilket gör att patienterna blir sjukare och under längre tid.

Eftersom högre nivåer av ACE2 på celler korrelerar med högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom, undersökte forskargruppen vilka njurceller som skapar förhöjda nivåer av detta protein och varför, liksom om den utsatta cellens molekylära process liknar den hos patienter med covid-19.

Med hjälp av en maskininlärningsteknik från Princeton University, kunde forskarna identifiera och kategorisera grupper av gener som producerade högre ACE2-uttrycksnivåer i tre olika ämnesgrupper: friska, levande njurdonatorer (18 deltagare), de med diabetisk njursjukdom (44 deltagare) och de på sjukhus med covid-19 (13 deltagare.)

Efter att ha analyserat mer än 110 000 olika celler i de tre grupperna identifierade forskarteamet nätverket av molekyler som resulterat i högre nivåer av ACE2.

Källa: Sciencedaily.com

Foto:Thinkstock