Njurskador från covid-19 kopplade till högre risk för att avlida på sjukhus

I en analys av patienter på sjukhus med covid-19 kopplades njurskador i samband med den infektiösa sjukdomen till en högre risk att dö under sjukhusvistelsen.

Många individer som utvecklar covid-19 får njurskador eller akut njurskada (AKI). Kinesiska forskare utvärderade nyligen incidensen, riskfaktorerna och prognosen för AKI hos vuxna med covid-19. Deras resultat har publicerats i CJASN.  

Studien genomfördes på Tongji-sjukhuset i Wuhan, Kina, och forskarna analyserade information om 1392 patienter som testade positivt för viruset som orsakar covid-19.   Teamet fann att AKI hos patienter med covid-19 är ovanligt men är kopplat till en hög risk för dödlighet på sjukhus.

7 procent av patienterna utvecklade AKI under sjukhusvistelse, många inom 7 dagar efter inläggning. Sjukhusdödligheten var 10% hos patienter utan AKI jämfört med 72% hos patienter med AKI.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Thinkstock    

Källa: American Society of Nephrology. ”Kidney damage from COVID-19 linked to higher risk of in-hospital death.

Läs mer här: ScienceDaily