Resandet ökar vår vilja att vaccinera oss

Nu har vaccinering kommit igång mot det helt klart jobbiga covid-19. En logistisk utmaning för Regioner och kommuner som säkerligen kommer att pågå det närmaste halvåret.

Jag själv lyckades få första dosen redan den 19:e januari, men inte enligt den gängse listan baserad på riskgrupper, utan hade tur att kommunen jag jobbar för ansåg att jag hade en samhällsviktig funktion och tillhörde riskgrupp. Alla kommer dock inte ha den turen.

Det som oroar mig lite är just hur hanteringen kommer att fungera för riskgrupper. Vissa Regioner kommer att låta vaccineringen skötas av Primärvården och privata aktörer, medan andra kommer att involvera mottagningarna på sjukhusen. Sedan är kommunerna också inblandade med tanke på särskilda boenden och hemtjänst.

Återigen blir det en utmaning då Regioner, kommuner och privata vårdgivare sitter i olika system både för dokumentering och journalhantering. Nu används i alla fall ett gemensamt system för registrering av vaccin, alltid nåt.

Konspirationsteori om 5G

Vad är det då vi vaccineras emot? Enligt en inte alltför liten skaran är det utbyggnaden av 5G som orsakar smittspridningen. En ganska rolig konspirationsteori om det nu inte hade varit för att det har innefattat stor skadegörelse på master runt om i världen, plus då de som verkligen tror på detta och är ”anti-vaxxers”.

Det är dock en ganska utbredd misstro mot vaccin och med stor variation på var man bor. World Economic Forum genomförde en undersökning under hösten och kom fram till att ungefär 75% var för covidvaccinering (27 länder). De länder som stack ut ordentligt var Ungern och Polen där endast 55 % respektive 53 % var positiva till vaccinering. Sverige landade på 67 % och de som toppade listan var Kina på hela 97 %.

I Sverige finns det en hel del personer som inte kommer att vaccinera sig och frågan är om detta kommer få konsekvenser. Kan en arbetsgivare kräva att sina anställda är vaccinerade för att behålla sitt jobb? Hur kommer huvudmännen agera på vårdpersonal som inte vaccinerar sig och riskerar smittspridning inom till exempel hemtjänst? Det är nog inte helt uteslutet att dessa frågor kommer att prövas under året.

Vaccination för att resa 

Det som möjligen kommer få svenskarna att vaccinera sig är resandet. Sannolikt kommer många länder att kräva uppvisande av vaccinationsintyg eller intyg på antikroppar av de som vill resa in i landet. Eftersom svenskarna är ett hyggligt resande folk, så tror jag faktiskt att detta kommer att bita hårdare än vetenskapliga fakta.

Året 2021 kommer sannerligen att bli intressant. Kommer världen att öppna upp och kommer våra äldre och sköra kunna komma ut i samhället igen efter en lång tid i ensamhet, det återstår att se. Att jag däremot kommer se fram emot en golf- och MC-säsong är helt givet och jag hoppas att alla som lever i en bubbla idag kommer få möjlighet till mer frihet med eller utan 5G.

Alltid njurpaj – Alltid 5G

Av: Henrik Röste

Foto: Freepik.com

Njurpaj-alias Henrik Röste.