Ny forskning om kopplingen mellan covid-19 och njursjukdom

Njursjuka har drabbats värre än genomsnittet av covid-19, med långt fler dödsfall och svåra symtom. För att kunna skydda njurpatienter vid framtida virusutbrott behöver vi ta reda på varför. Maria Stendahls forskningsprojekt undersöker hur pandemin påverkat svenska njursjuka patienter.

I år satsar Njurfonden särskilt på coronaforskning, med 900 000 kronor till projekt om det nya coronaviruset och njursjukdom. Fyra forskare får 900 000 kronor till projekt om det nya coronaviruset och njursjukdom. En av dem är Maria Stendahl, forskare och överläkare i njurmedicin vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Hennes projekt kommer titta närmare på hur coronapandemin har påverkat svenska njurpatienter. Man kan redan se preliminära siffror som pekar på en förhöjd risk för njursjuka, njurtransplanterade och dialyspatienter att dö av viruset.

– Vi kommer att fördjupa oss i vilka komplikationer smittan har inneburit, vilka symtom patienterna uppvisat och vilka behandlingar som satts in, säger Maria Stendahl.

Vaccinen mot covid-19 kunde snabbt tas fram tack vare tidigare forskning och stora investeringar i rätt tid. Njurfondens mål är att säkerställa ett fortsatt stöd till forskarna som ska lösa framtidens gåtor.

– Njurfondens bidrag betyder jättemycket, med kort beslutsväg som var nödvändig för att finansiera vår forskning. Njursjukdom är i stor utsträckning dold och okänd, och resurserna till njurforskning alltför begränsade med tanke på hur många som drabbas, menar Maria Stendahl.

Källa: njurforbundet.se

Foto. freepik.com