hemdialys

30 miljoner till projekt om ökning av hemdialys

En ny gränsöverskridande forskningssatsning inom hälsoinnovationer och personcentrerad vård har tilldelats knappt 3 miljoner euro av bland annat EU. Forskningen fokuserar på att öka användningen av…Ny metod för fjärrstyrning vid hemdialys

Fjärrstyrd bukdialys i hemmet blir snart verklighet i Västernorrland. Det är ett nytt framsteg för hemdialysen, som ger dialyspatienter ett friare liv och sparar resurser…