hemdialys

Ny metod för fjärrstyrning vid hemdialys

Fjärrstyrd bukdialys i hemmet blir snart verklighet i Västernorrland. Det är ett nytt framsteg för hemdialysen, som ger dialyspatienter ett friare liv och sparar resurser…