Verksamheten för hemhemodialys växer i Stockholm

På Danderyds sjukhus AB startades en ny HHD-träningsenhet i november 2020, Njurcentrum Nord. Här berättar Gunnar Malmström, kassör i MTDF om hur hemhemodialysverksamheten växer i Stockholm.

Enheten ligger i njurmottagningens lokaler med fem träningsplatser i gamla undersökningsrum, med minimal ombyggnad. Det var en lyckad investering som snabbt har ökat HHD hemma från 6 till 16 patienter. Vi har regelbundna möten på Njurcentrum Nord med dialyspatienter och anhöriga där vi bjuder in patienter som snart skall starta i dialys. Våra träningsplatser räcker inte riktigt till för alla nya patienter. De nyutbildade HHD-patienter som av olika anledningar inte kan ta hem sin maskin har startat själv-HD på Löwenströmska sjukhuset. I Stockholm använder vi AK-98 som HHD-maskin och WRO300H som igår i vårt ”pris per dialysavtal”. Dialyserna kostar lika mycket hemma som på dialysavdelningarna. Men totalkostnaden per dialys blir ju betydligt högre på sjukhusmottagningarna då vi måste inkludera personalkostnader och lokalhyra i priset. 

Framtiden för hemdialys i Stockholm

Vi har kommit långt i vår planering för vår nya självdialys/HHD-avdelning som ska inrymmas i en ny sjukhusbyggnad och vara klar att ta i drift 2025. Målet är att fler patienter ska behandlas i HHD och självdialys.

På Rosenlunds sjukhus startade Karolinska Universitetssjukhuset en ny självdialys/ hemdialysmottagning i oktober 2020Sjuksköterska Kicki Aglo-Larsson berättar att de idag har 24 HHD-patienter hemma och 49 patienter i självdialys på mottagningen. Ytterligare 6 HHD-patienter tränar för snar hemgång. Det finns 6 träningsplatser för HHD. 

Mycket har hänt sedan 70-talet

När jag började på dialysen på S:t Eriks sjukhus 1977 hade vi 40 HHD-patienter, lika många som idag. Då fanns det inte tillräckligt många dialysplatser på sjukhus. Patienterna dialyserade hemma med enkla men driftsäkra Drake Willock maskiner. De hade ingen vattenrenare hemma. Dialysmaskinerna blandade dialysvätskan med kranvatten. Trycket i vattenkranen styrde en ventil som blandade 1 del acetatkoncentrat och 34 delar vatten. Samma Na-värde för alla. Bikarbonatpatronerna kom långt senare. Ultrafiltrationen ställde patienterna in med en nålventil som skapade ett undertryck i dialysfiltret (plattfilter). De räknade ut TMP och kunde titta i dialysfiltrets datablad hur mycket vätska som drogs/ timme vid ett inställt TMP-värde. I början på 80-talet startade vi paviljongsdialys= självdialys på Arbetargatan på Kungsholmen. 

Kurser skjuts upp

Vi har ett samarbete med Rosenlunds sjukhus och företaget MVM Bostadsanpassning, Trygg anpassning. Projektet handlar om att ta fram en standard för dialys i hemmet. Vi behöver hjälp från VVS-kunniga företag, som vet vilka regler som gäller för säkert vatten hemma. Första delen går ut på att skriva en checklista för hembesök, vilken man fyller i vid första besöket hos patienten. Vi vill använda samma typ av produkter; slangar, tryckventiler, installationslister, läckageventiler, eluttag, baljor till dialysmaskin och vattenrenare/avhärdare, garderober för dialysutrustning vid alla bostadsanpassningar. Det blir säkrare för patienten och enklare för företagen att lämna ett bra pris. 

Pandemin har gjort att MTFD har skjutit fram SLS2021 kursen till i höst. GMP-kursen dialyssystemet, regler och ansvar som skulle ha varit i Sigtuna i mars flyttas fram till september 2021. Nya inbjudningar kommer på www.mtfd.se.

Tyvärr blir det ingen dialysteknikkurs för ingenjörer 2021. Nästa kurs blir på vårmötet 2022 i Göteborg. 

Vi planerar ett digitalt årsmöte 2021 den 27 april kl. 13-15. Styrelsen har beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift för 2020. De medlemmar som betalt in avgift för 2020 får tillgodoräkna sig den för 2021. 

Jag vill passa på att tacka alla goa dialysmedarbetare runt om i landet för att jag fått lära känna och arbeta med Er. Dialysingenjör är det finaste man kan bli, man tröttnar aldrig! Första maj lämnar jag stafettpinnen vidare till min efterträdare och går med PRO i förstamajtåget. 

Av : Gunnar Malmström, kassör MTFD

Foto: Region Örebro