forskning njursjukdom

Lovande forskning om kronisk avstötning

Fyra av tio som får en ny njure förlorar den inom tio år. Kronisk avstötning är den vanligaste orsaken till transplantat­förlust på lång sikt. Pågående…


Fem forskare får stipendium från Njurstiftelsen!

Den 22 november delade Njurstiftelsen ut årets stipendier under en ceremoni på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Fem forskare får bidrag till njurforskningen. Kattis Ahlström, stiftelsens ambassadör och Paul Frankenius,…


30 miljoner till projekt om ökning av hemdialys

En ny gränsöverskridande forskningssatsning inom hälsoinnovationer och personcentrerad vård har tilldelats knappt 3 miljoner euro av bland annat EU. Forskningen fokuserar på att öka användningen av…