Nationella njurkonferensen fokuserar på ny njurforskning.

Nationella Njurkonferensen ägde senast rum fysiskt år 2019. I år har konferensen den 23 oktober både fysiska och digitala platser.

Den 23 oktober arrangeras den 12:e Nationella Njurkonferensen i Göteborg. Med anledning av covid-19 blir det ett hybridmöte med både fysiska och digitala platser. Temat för årets upplaga av konferensen är ”Ny njurforskning som inger hopp”.

Bland talarna finns blanda andra docenterna Marie Evans och Ola Samuelsson som kommer tala om ”Vad är optimal dialys, samtal om olika synsätt”. Professor Michael Olausson kommer berätta om ”Donation av njurar efter hjärtstopp, ny metod och ökade möjligheter för njursjuka”. Professor Per Lindne´r kommer redogöra för hur det gått med ”Step-up projektet” och professor Gregor Guron ska tala om ”Nya hopp inom njurforskningen. Nationella Njurkonferensen arrangeras av Njurförbundet Västsverige i samverkan med Insamlingsstiftelsen Njurfonden, GelinStiftelsen och IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Konferensen äger rum på konferenscenter Wallenberg centrum i Göteborg

Läs mer på http://njurkonferens.se

Av Ulrika Efthamre Foto: Ulrika Efthamre