Anders Christensson


Dubbla markörer för njurfunktion ger ny kunskap

Hur ska man bedöma njurfunktion? De senaste årens forskning har gjort valet av markörer högaktuellt. Anders Christensson, chefsöverläkare i Region Skåne och adjungerad professor vid…


Digital satsning på PD-patienter i Skåne

I Skåne satsas stort på digitalisering av njursjukvården. Fler patienter med njursjukdom ska kunna följas upp och behandlas på distans och färre ska behöva åka till…