Digital satsning på PD-patienter i Skåne

Anders Christensson, cheföverläkare i njurmedicin på Skånes universitetssjukhus.

I Skåne satsas stort på digitalisering av njursjukvården. Fler patienter med njursjukdom ska kunna följas upp och behandlas på distans och färre ska behöva åka till sjukhus för dialys.

I Skåne satsar man under 2021 på en förstärkning av njursjukvården med olika insatser, en av dem är digitalisering.  Idag har cirka 120.000 skåningar någon form av kronisk njursjukdom, runt 60.000 har halverad njurfunktion. 

Nu kommer alla regionens patienter med påsdialys (PD) att behandlas med distansmonitorering och preventivt får alla patienter mäta blodtryck på distans.

Arbetet med digitaliseringen började för sju år sedan då en arbetsgrupp valdes ut att jobba med att utveckla en distansmonitorering av påsdialysbehandling. I arbetsgruppen ingick sjuksköterskor, läkare och ingenjörer.

Öka kvaliteten och tryggheten

-Anledningen var att systemet vi hade var omodernt. Vi använde handskrivna lappar. Det kunde till och med hända att de glömdes bort, säger Anders Christensson, cheföverläkare i njurmedicin på Skånes universitetssjukhus och ordförande i den styrgrupp som leder arbetet med satsningen på njursjukvården i Regionen Skåne.

 Idén var att modernisera PD-verksamheten för att öka kvaliteten och tryggheten för patienterna. Projektet fick bidrag från Vinnova och arbetet kom igång.

-Vi insåg att vi snabbt skulle ha mycket att vinna på att ha tätare och daglig kontakt med patienterna. Vi kom också fram till att viktiga parametrar att ha med var vikt, ultrafiltration och blodtryck, säger Anders Christensson.

Systemet bygger på att patienterna får en enhet i hemmet som är uppkopplad mot sjukhuset. Sköterskorna kan därmed läsa av värden som blodtryck och vikt automatiskt. Patienterna kan också kommunicera med sjukhuset via en chattfunktion.

-Vinsterna är att vi får en kontinuerlig blick av behandlingen. Patienterna får också bättre vätskebalans och kan hålla blodtrycket stabilt. Många av patienterna känner sig mer sedda och även kommunikationen mellan patient och sjukhuspersonal har blivit bättre, säger Anders Christensson.

Patienterna tog snabbt till sig metoden och nu har samtliga patienter i Skåne med påsdialys blivit erbjudna distansmonitorering.

Preventiva åtgärder

En annan del av det digitala arbetet sker med preventiva åtgärder. Det är viktigt att inte ha ett obehandlat högt blodtryck – både preventivt och för patienter som har njursjukdom.

 I utvecklingen av det preventiva arbetet ingår en satsning på attalla patienter i regionen blodtrycksmätning i hemmet och/eller 24-timmarsmätning. Värdena för blodtrycket överförs digitalt och automatiskt till sjukvården och sjuksköterskor eller läkare kan följa patienten i realtid.  

– Förr var inflammation den främsta orsaken till kronisk njursjukdom men nu är det istället högt blodtryck, diabetes, åderförkalkning och fetma. Blodtrycket är en väldigt viktig faktor när det gäller njursjukdom. Det har visat sig att det bästa sättet att mäta det på är i lugn och ro i hemmet och patienterna kan utifrån värdena få egenvårdsråd på distans, säger Anders Christensson.

I dagsläget får ungefär 75 procent av dialyspatienterna i Skåne bloddialys på sjukhus och 25 procent har självdialys i form av påsdialys i hemmet. Andelen patienter med påsdialys ska på sikt kunna ökas till 30 procent. Alla påsdialyspatienter i Skåne erbjuds sedan i fjol distansmonitorering för att hålla koll på vikt och vätskebalans, faktorer som påverkar patienternas sjukdomsbild. Distansmonitoreringen skall också öka intresset för PD.

– Med rätt åtgärder kommer satsningen på njursjukvården att ge bättre livskvalitet och mindre lindande för patienterna och också lägre samhällskostnader, säger Anders Christensson.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Region Skåne, iStockphoto

Fakta: Njursjukdom i Skåne

120?000 skåningar har kronisk njursjukdom och omkring 60?000 har en halverad njurfunktion.

Drygt 650 patienter har dialys.

 Njurmottagningar och dialys finns på sjukhusen i Helsingborg, Hässleholm-Kristianstad, Lund, Malmö, Ystad och Ängelholm. Det finns även en privat dialysmottagning i Trelleborg.

Arbetet med att förstärka njursjukvården i Skåne leds av en regional styrgrupp med företrädare från njursjukvården på de olika sjukhusen i Skåne samt regionledningen.