typ 2-diabetes


Idag uppmärksammas Världsdiabetesdagen

Idag den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med,…Blodfettsprofil kan förutspå typ 2-diabetes

Forskare vid Lunds universitet har identifierat en blodfettsprofil som förbättrar möjligheten att flera år i förväg bedöma risken att insjukna i typ 2-diabetes. Blod innehåller…