typ 2-diabetes


Blodfettsprofil kan förutspå typ 2-diabetes

Forskare vid Lunds universitet har identifierat en blodfettsprofil som förbättrar möjligheten att flera år i förväg bedöma risken att insjukna i typ 2-diabetes. Blod innehåller…