D-vitamin kan minska risken för typ 2-diabetes

Dagligt intag av D-vitamintillskott kan hjälpa till att förebygga typ 2-diabetes hos patienter med prediabetes.

Mer än 374 miljoner vuxna världen över har prediabetes. Nu visar ny forskning att ett D-vitamintillskott kan fördröja utvecklingen av diabetes hos mer än 10 miljoner människor.

En sammanställning av tre studier visar att patienter som tog D-vitamintillskott hade 30 % större sannolikhet att återgå till normala glukosnivåer.  I alla tre studierna tog deltagarna 20,000 500 IE (4,000 mcg) kolekalciferol varje vecka, eller 100 XNUMX IE (XNUMX mcg) dagligen. Alla jämfördes med en matchad placebo. Över 11000 personer deltog i studierna.

Även om ingen av metaanalyserna rapporterade en ökad risk för njursten, hyperkalcemi eller hyperkalciuri, eller någon annan risk, förklarade forskarna att det finns rimliga och acceptabla gränser för D-vitaminintaget som bör rådfrågas med lämplig behandlande läkare.

Under en medianuppföljning på 3 år, diagnostiserades 475 nya fall av diabetes bland de som tog D-vitamin jämfört med 524 i placebogrupperna. Minskningen av risken var mycket mer uttalad för dem som bibehöll högre 25-hydroxivitamin D-nivåer i serum.

Av Ulrika Efthamre

Källa diabeteswellness.se

Foto Freepik.com