Diabetesforskare får Prins Daniels anslag

Andreas Edsfeldt tog emot den symboliska anslagschecken från Prins Daniel, hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse och Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden vid ett evenemang på Oscarsteatern i Stockholm den 20 oktober.

Andreas Edsfeldt, docent vid Lunds Universitet och läkare på hjärtkliniken Skånes universitetssjukhus i Malmö  får Prins Daniels anslag för särskilt lovande yngre forskare 2022.  Målet med forskningen är att hitta nya behandlingar som förhindrar hjärtinfarkt och stroke för personer som lever med typ 2-diabetes.

Andreas Edsfelt, erhåller sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för sin patientnära forskning om åderförkalkning vid typ 2-diabetes.

I sitt arbete som läkare inom hjärtsjukvården har Andreas Edsfelt träffat många personer som drabbats av diabeteskomplikationer. Risken för att dö i en sjukdom som har med åderförkalkning att göra är mer än fördubblad för personer med typ 2-diabetes. Men anledningen till den ökade risken är ännu okänd.

Nedsatt förmåga

– Min hypotes är att personer med typ 2-diabetes har en nedsatt förmåga att reparera kärlväggen vilket gör att de har en högre risk att drabbas av komplikationer orsakade av åderförkalkning, som hjärtinfarkt och stroke, säger anslagstagare Andreas Edsfeldt i ett pressmeddelande.

En viktig utgångspunkt i Andreas forskning är en av världens största åderförkalkningsbiobanker, CPIP, som innehåller blod och åderförkalkningsplack från över 1 300 personer. Biobanken ger utmärkta förutsättningar att identifiera biologiska processer i kärlväggen hos personer med typ 2-diabetes.

Viktigt anslag

– Vi måste förstå de molekylära processer som aktiveras när kärlen repareras, och hur dessa processer förändras hos personer med typ 2-diabetes. Det här stora anslaget från Hjärt-Lungfonden är enormt viktigt för att komma vidare, nu kan vi verkligen kraftsamla och intensifiera våra studier kring hur denna process skulle kunna stimuleras via nya läkemedel, säger Andreas Edsfeldt.

Det är det här som Andreas och hans kollegor nu kommer att fortsätta att studera mer grundligt med stöd av Prins Daniels anslag. Långsiktigt kan hans forskning komma att bana väg för nya läkemedel som stimulerar vävnadsreparationen hos personer med typ 2-diabetes.

Källa: Hjärt-Lungfonden.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Hjärt-Lungfonden