Ny BMI-mätning kan förutspå risk för diabetes

Fetma och övervikt innebär en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes, men normalviktiga får också sjukdomen. Forskare vid Lunds universitet har upptäckt att det går att identifiera individer med normal vikt som är i riskzonen genom att mäta BMI på ett nytt sätt.

De har kartlagt överviktsliknande förändringar i ämnesomsättningen som kan kopplas till en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes kan kopplas till att människor rör för lite på sig och blir överviktiga. Omkring 20 procent av patienter med sjukdomen är normalviktiga, och det är viktigt att identifiera vilka individer med ett normalt BMI som är i riskzonen att få typ 2-diabetes. En tidig upptäckt kan minska risken för vanliga komplikationer vid diabetes, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom och njursjukdom.

Ett internationellt forskarlag har undersökt om det går att hitta normalviktiga personer med ökad risk genom att mäta nivåerna av några av de metaboliter som är viktiga för ämnesomsättningen.

Mätte 108 olika metaboliter

– I vår studie har vi identifierat en grupp individer som har ett normalt BMI, men som trots detta har överviktsliknande förändringar i sin ämnesomsättning, säger Filip Ottosson, korresponderande författare för studien, som har publicerats i Diabetes Care.

Forskarna har mätt förekomsten av 108 olika sorters metaboliter som är kopplade till insjuknande i diabetes i blodprover hos 7663 deltagare i tre olika befolkningsstudier i Sverige och Italien. Deltagarna placerades i fem olika grupper beroende på deras metaboliska BMI. Personer med ett metaboliskt BMI som var fem BMI-enheter högre än deras vanliga BMI studerades särskilt ingående. Gruppen hade två gånger så stor risk att få typ 2-diabetes jämfört med individer som hade ett normalt BMI baserat på både vikt och ämnesomsättningen.

Identifiera dold risk

– Vi hoppas att forskningen kan användas för att identifiera människor med en dold risk att utveckla sjukdomen. Om vi kan fånga upp de här personerna innan sjukdomen bryter ut kan vi sätta in förebyggande åtgärder. Det skulle kunna spara stora kostnader för samhället eftersom typ 2-diabetes ofta leder till olika typer av komplikationer, säger Olle Melander, professor i internmedicin verksam vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) och medförfattare till studien.

Förebyggande åtgärder

Forskarna har använt sig av maskininlärningsmetoder för att gruppera deltagare med olika metaboliska profiler och för att räkna ut risken för ett insjuknande. De följde upp vilka grupper som utvecklade typ 2-diabetes i befolkningsstudien Malmö kost cancer (MKC), där deltagare har följts under 20 år. Resultaten behöver bekräftas i en annan befolkningsstudie med liknande uppföljningstid och det behövs även studier som undersöker fler metaboliter.

– Det här kan bli ett nytt sätt att screena för typ 2-diabetes och sätta in förebyggande åtgärder hos normalviktiga människor som är i riskzonen att få sjukdomen. Gruppen är inte hjälpt av att gå ner i vikt utan kan behöva andra åtgärder. På längre sikt är det möjligt att vi kan utveckla läkemedel som kan bidra till att sänka nivåerna för vissa metaboliter, säger Filip Ottosson, forskare inom metabolomik.

Källa: Diabetesportalen

Foto: Creative Commons