Koppling mellan corona och typ 2-diabetes

Johan Jendle, professor i medicin och diabetesforskare vid Örebro universitet.

Fler har drabbats av diabetes under pandemin, enligt diabetesforskare. Nu undersöker man om det är så att olika typer av diabetes kan utlösas av covid.

-Det finns belägg för att typ 2-diabetes ökar vid covidinfektion, säger forskaren Johan Jendle.

Det har länge diskuterats om diabetes kan utlösas av virusinfektioner. Inga säkra svar finns än så länge. Men under pandemin har forskare noterat att antalet diabetesfall ökat. Det har lett till hypoteser om att såväl typ 1-diabetes som typ 2-diabetes på något sätt kan framkallas av infektion med coronaviruset.

– Redan ganska tidigt i pandemin såg man att man fick fler fall med diabetes överlag, säger forskaren Johan Jendle,professor i medicin och diabetesforskare vid Örebro universitet, till TT.

Enligt Johan Jendle finns bevis på att typ 2-diabetes ökar hos de som blir allvarligt sjuka i covid.

Ökat stresspåslag

När en person blir svårt sjuk ökar stresspåslaget i kroppen, vilket höjer blodsockret. Hos de flesta individer kompenseras detta av en ökad insulinproduktion, men om de insulinproducerande cellernas funktion är lite försämrad kan diabetes typ 2 utlösas.

Man har då en så kallad latent diabetes som utlöses av en sådan allvarlig infektion.

En annan trigger är ett av de läkemedel som används för att behandla svårt sjuka covidpatienter – kortison. Även det kan utlösa dold diabetes.

Johan Jendle betonar samtidigt att risken att insjukna i typ 2-diabetes efter en covidinfektion är låg. Men faktorer som övervikt, ärftlighet, att man rör sig väldigt lite eller att som kvinna tidigare ha haft graviditetsdiabetes ökar risken.

Hos Svenska Diabetesförbundet är diabetes utlöst av covid inte någon stor fråga varken bland befintliga eller nya medlemmar. Däremot följer man med intresse vad forskningen ska komma fram till.

– Det är jättebra att det uppmärksammas och att man undersöker om det finns någon koppling. Skulle forskningen visa att det finns det då kan man också hitta orsaken bakom diabetes, hitta nya botemedel och på sikt förhindra att folk får diabetes, säger Björn Ehlin, förbundsordförande för Diabetesförbundet, till TT.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Örebro universitet

Källa: TT