njursjukdom

Ny vätskedrivare kan skydda hjärtat hos njursjuka

Patienter med kronisk njursjukdom och samtidig typ 2-diabetes kan minska risken för hjärtsviktsrelaterade sjukhusinläggningar med hjälp av läkemedelskandidaten finerenon. Det visar en ny studie som…
Digital satsning på PD-patienter i Skåne

I Skåne satsas stort på digitalisering av njursjukvården. Fler patienter med njursjukdom ska kunna följas upp och behandlas på distans och färre ska behöva åka till…