njursjukdom


Dubbla markörer för njurfunktion ger ny kunskap

Hur ska man bedöma njurfunktion? De senaste årens forskning har gjort valet av markörer högaktuellt. Anders Christensson, chefsöverläkare i Region Skåne och adjungerad professor vid…


Njurstiftelsen ger stipendium till ny app

Lidandet hos en del patienter med svår kronisk njursvikt är jämförbart med avancerad cancer. Livskvaliteten minskar i takt med att njurfunktionen sjunker. Kan en enkel app…






Växtbaserad diet –framtiden för njursjuka

I mars månad hade Dietisternas riksförbund kongress och en utav föreläsarna var Juan-Jesus Carrero, professor, Karolinska institutet. Titeln på föreläsningen var:  ”Plant-based diet to prevent…