njursjukdom

Transplanterade rekommenderas 4:e spruta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare en vaccindos för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Personer med nedsatt immunförsvar riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19,…


Överdödlighet i covid-19 hos njursjuka

Njursjuka, i synnerhet transplanterade, har drabbats hårt av pandemin. Detta visar en studie av bland andra Maria Stendahl, mottagare av Njurfondens Forskarbidrag 2021 Hos njurtransplanterade…