World Kidney Day: Prins Daniel träffade expertisen

Prof Maria Eriksson Svensson Uppsala Universitet, Prof Peter Stenvinkel Karolinska Institutet, Prof och vice rektor Annika Wernerson Karolinska Institutet, Prins Daniel, Bitr överläkare Jessica Smolander Danderyds sjukhus, Prof Michael Olausson Sahlgrenska Akademin, Bitr Öl Helen Erlandsson Karolinska Sjukhuset och Förste Livmedicus och Överläkare Lars Wennberg Karolinska sjukhuset.

Med anledning av World Kidney Day 10 Mars träffade prins Daniel representanter för Svensk Njur- och transplantationsforskning för att informera sig om utveckling och framsteg inom området. 

World Kidney Day är en global hälsokampanj som fokuserar på njurarnas betydelse och minskar frekvensen och effekten av njursjukdomar och tillhörande hälsoproblem över hela världen. World Kidney Day observeras årligen den 2: a torsdagen i mars. 

På bilden tagen i Bernadottebiblioteket på slottet syns från Prof Maria Eriksson Svensson Uppsala Universitet, Prof Peter Stenvinkel Karolinska Institutet, Prof och vice rektor Annika Wernerson Karolinska Institutet, Prins Daniel, Bitr överläkare Jessica Smolander Danderyds sjukhus, Prof Michael Olausson Sahlgrenska Akademin, Bitr Öl Helen Erlandsson Karolinska Sjukhuset och Förste Livmedicus och Överläkare Lars Wennberg Karolinska sjukhuset.

 Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna.