typ 2-diabetes





Ny vätskedrivare kan skydda hjärtat hos njursjuka

Patienter med kronisk njursjukdom och samtidig typ 2-diabetes kan minska risken för hjärtsviktsrelaterade sjukhusinläggningar med hjälp av läkemedelskandidaten finerenon. Det visar en ny studie som…