STEP

Njurbytesprogrammet STEP är nu skandinaviskt

De första transplantationerna inom ramen för njurbytesprogrammet STEP utfördes i Sverige 2018. Nu har programmet expanderat till skandinavisk nivå. Patienter i behov av njurtransplantation kan…


Andra njurbytet inom STEP-programmet utfört

Under oktober månad deltog Akademiska sjukhuset i det andra njurbytet där tre oförenliga par bytt njurar med varandra simultant och där njurarna skickats mellan sjukhusen…