organdonation


Många organdonationer trots pandemi

Antalet människor som donerade organ minskade under pandemiåret 2020. Men utvecklingen det senaste decenniet har varit positiv. Behoven av att få en ny njure, lever…Regeringen vill öka antalet organdonationer

Regeringen har i veckan lämnat en proposition med förslag på nya regler om organdonation. Syftet är att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande donations- och…