Rekordmånga organ-donationer i Västra Götaland

Pia Löwhagen, Nina Ulin och Ingrid Sandgren vid det regionala donationscentret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto/ Johanna Ewald St Michaels.

Antalet organdonationer har i år varit rekordmånga i Västra Götalandsregionen genom nytt regionalt centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hittills har lika många donationer genomförts som under hela förra året.

I början av 2023 inledde Regionalt donationscentrum ett intensivt arbete för att öka antalet donationer, ett arbete man redan nu tror har gett effekt.

– Sverige har världens högsta donationsvilja och vi har arbetat målinriktat för att ta tillvara den för att ge fler svårt sjuka på organväntelistan möjlighet till ett nytt liv. Det nya arbetssättet har inneburit en professionalisering och kunskapshöjning kring donation i hela regionen, säger Pia Löwhagen Hendén, regionalt donationsansvarig läkare vid Regionalt donationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

47 donationer under 2023

Hittills i år har 47 donationer genomförts jämfört med 40 donationer under hela 2022. Förra året inrättades ett Regionalt donationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sedan början 2023 finns en dygnet runt-organisation med donationsspecialiserade sjuksköterskor som är beredda att åka ut på uppdrag till regionens intensivvårdsavdelningar så fort en möjlig donator har identifierats.

– Alla som arbetar inom intensivvården är vana att ta hand om närstående i kris, men vid en organdonation läggs det på en extra dimension och donationsprocessen kan ibland bli övermäktig. Då är det värdefullt med en expert på plats som kan stötta både medarbetare och närstående, säger Ingrid Sandgren, regionalt donationsansvarig sjuksköterska vid Regionalt donationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nordens enda kompletta transplantationscentrum

Hittills i år har 47 donationer genomförts i regionen varav 39 DBD (donation efter primär hjärnskada) och 8 DCD (donation efter cirkulationsstillestånd). Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Nordens enda kompletta transplantationscentrum och bedriver nationell högspecialiserad vård inom flera transplantationsområden. Sjukhuset tar emot patienter från hela landet och Island genom ett särskilt samarbete både vad gäller transplantation och donation. Hittills i år har man genomfört 300 transplantationer med ett organ från en avliden donator varav 127 njure, 85 lever, 25 hjärta, 58 lungor, 3 bukspottkörtel och 2 tarm/multiorgan.

70 uppdrag under året

De totalt elva donationsspecialiserade sjuksköterskorna har hittills i år haft närmare 70 uppdrag. Alla uppdrag leder inte till en donation och det beror sällan på att viljan att donera är negativ. Det vanligaste är att man hittar ett medicinskt hinder till donation.

– Närstående signalerar ofta att de tycker donationsfrågan är viktig. Det värsta har redan hänt, donationen är ofta ett ljus i mörkret. Många närstående menar att donationen gör sorgearbetet lättare, att det finns någon form av mening, säger Ingrid Sandgren.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under året 300 transplantationer genomförts med ett organ från en avliden donator. Samtidigt väntar drygt 250 patienter fortfarande på ett nytt organ.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Region Västra Götaland

Foto:Region Västra Götaland/Johanna Ewald St Michaels.

Tre framgångsfaktorer bakom fler organdonationer

  • Ny lagstiftning om organdonation

I juli 2022 infördes en ny och tydligare lagstiftning som har gjort det lättare för vårdens medarbetare att tolka och kommunicera kring donation, både sinsemellan och i förhållande till närstående. I den nya lagen finns bland annat begreppet ”organbevarande behandling” med. Det innebär att samma intensivvård som ges för att rädda patienters liv, kan ges i syfte att bevara organen hos en donator, för att han eller hon ska kunna rädda livet på andra.

  • Möjlighet att donera även efter cirkulationsstillestånd (DCD)

2019 infördes DCD, donation då döden inträffat till följd av cirkulationsstillestånd. Det är en kompletterande väg till donation jämte DBD, som innebär organdonation efter prima?r hja?rnskada. I Sverige ökar antalet patienter som får möjlighet att donera med DCD, men har sannolikt ännu inte nått sin fulla potential. Internationellt sett så brukar DCD utgöra ungefär 30 procent av ett lands totala antal donationer.

  • Inrättande av ett regionalt donationscentrum i Västra regionen

Sedan januari 2023 har donationsspecialiserade sjuksköterskor (DOSS) beredskap dygnet runt för att åka ut och stötta intensivvårdsavdelningar runtom i regionen och på så sätt möjliggöra fler donationer. Centret har också upprättat en Donationslinje som bemannas av donationsspecialiserad läkare som svarar på donationsspecifika medicinska frågor under processen.