njurersättande behandling


GelinStiftelsen utlyser en miljon i forskningsbidrag!

GelinStiftelsen har utlyst en miljon kronor för forskning om njurersättande behandling, företrädesvis till projekt som rör njurtransplantationer. Ansökningsformulär finns på www.gelinstiftelsen.se Senaste ansökningsdag den 30 april 2023….