GelinStiftelsen utlyser en miljon i forskningsbidrag!

GelinStiftelsen har utlyst en miljon kronor för forskning om njurersättande behandling, företrädesvis till projekt som rör njurtransplantationer. Ansökningsformulär finns på www.gelinstiftelsen.se Senaste ansökningsdag den 30 april 2023.

GelinStiftelsen grundades 1981 och har sitt namn efter Lars-Erik Gelin (1920 – 1980) som var professor i transplantationskirurgi och den som inledde transplantationsverksamheten på Sahlgrenska sjukhuset redan 1965. Genom hans entusiasm och forskningsinsatser blev Sahlgrenskas transplantationsklinik en av de internationellt ledande och är fortfarande den största i Sverige. GelinStiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning inom transplantationsområdet.

Av Ulrika Efthamre

Foto GelinStiftelsen