Lundbergs forskningsstiftelse

Sök stipendium från Lundbergs Forskningsstiftelse!

Sök stipendium för forskning inom njursjukdomar från Lundbergs Forskningsstiftelse! 15 juni är sista ansökningsdag för 2023 års anslag. IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse stöttar forskning…


Lundbergs Forskningsstiftelse delar ut 36 miljoner

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med närmare 900 MSEK. Årets anslag uppgår till nära 36 miljoner kronor…